VR và AR ở Trung Quốc

Thị trường thực tế ảo được cất cánh. Theo IDC, “doanh thu trên toàn thế giới cho tăng cường thực tế và thực tế ảo (AR / VR) Thị trường được dự báo sẽ tăng từ $ 5.2bn vào năm 2016 lên hơn $ 162bn vào năm 2020”. Ở Trung Quốc, nó được dự kiến…

1 42 43 44 45 46 53