Kính AR Microsoft Hololens

Nó là gì? Các Microsoft Hololens là máy tính ba chiều đầu tiên của loại hình này hiển thị thực tế Augmented . Nó giả để cung cấp một kinh nghiệm ba chiều trong môi trường thế giới thực và môi trường bằng cách thêm những cải tiến kỹ thuật số cho các đối tượng…

1 42 43 44