Daily Archives: 01/24/2018

HoloLamp mang lại AR

Tăng cường thực tế (AR) ngày càng trở nên phổ biến hơn. Ví dụ, nhãn hiệu đang cố gắng tìm cách thức mới để tiếp thị sản phẩm của họ , các bác sĩ đang sử dụng nó trong khi phẫu thuật và các công ty đang tìm kiếm để giúp đào tạo cán bộ từ xa . Tuy nhiên, tất cả nếu…