Author Khánh Huyền

Những chiếc kính AR này có thể làm cho những người đi xe đạp đi nhanh hơn?

Nếu bạn có con hoặc cháu, bạn nghe thấy thuật ngữ “thời gian màn hình” một awful. Bao nhiêu là quá nhiều? Đang đọc một cuốn sách về một iPad xấu, hoặc có thể là một chút tốt hơn so với xem video YouTube trên điện thoại của bố bạn? Ngành công nghiệp công nghệ cao…

1 2 3 4 5 44