Browsing: Thiết bị

Mixed Reality: Tương lai của AR và VR

Sự cạnh tranh giữa tăng cường thực tế và thực tế ảo thường được thảo luận bởi các tiềm năng kinh doanh của hai công nghệ, tuy nhiên endgame của họ luôn luôn là một mục tiêu chung: thực tế hỗn hợp . Đây là một cuộc trò chuyện đó là được thảo luận trước…

IPHONE 8 SẼ CÓ TÍNH NĂNG VR, AR

Apple tiết lộ hồi đầu năm nay một dự án kỹ thuật đồ sộ ở Israel mà nhiều người nghi ngờ có liên quan đến tăng cường thực tế. mưa tháng tư đang nuôi dưỡng các cây nho bây giờ mà iPhone 8 sẽ có “thông minh kết nối” của Apple cho sạc không dây…

Infographic: Sự trỗi dậy của kính AR

hật hiếm chúng tôi công bố infographics, nhưng chúng tôi phát hiện mảnh kỳ quặc này từ Frames trực tiếp và không thể giúp đỡ chia sẻ. Công ty kính mắt đã đặt cùng một thời gian ngắn của các thiết bị hình ảnh và VR – từ các bức ảnh lập thể năm 1800,…