Card visit công nghệ AR

Bạn không phải giới thiệu công ty, Website, số điện thoại… Tất cả tích hợp trong card visit AR .  Đủ mọi thông tin bạn cần truyền đạt. Đối tác, khách hàng chỉ cần bấm vào. Tạo thuận tiện nhất cho đối tác, khách hàng của bạn. Tương lai sau khi bạn đọc được dòng chữ này. 3 năm nữa tất cả các card visit đều sẽ tích hợp công nghệ này. Tin tôi đi, bạn cùng tôi là người đi tiên phong

0328 896 886
0328896886