Thiết kế Card Visit sáng tạo thoát khỏi lối mòn

Card vist của dân thiết kế đồ họa, gắn tích hợp mã quét có thể kết nối đến website, porfolio trực tuyến hay bất cứ landing page nào khác

thiet-ke-card-visit-sang-tao-2

thiet-ke-card-visit-sang-tao-3

thiet-ke-card-visit-sang-tao-4

thiet-ke-card-visit-sang-tao-13

Mẫu thiết kế độc tôn của dân lập trình

thiet-ke-card-visit-sang-tao-4

0328 896 886
0328896886